Header Ads

Header ADS

【Now財經台 – 期匯決算】糖價有望企穩17.8美仙 | 嘉賓: Perry 杜浩霆

【Now財經台】市傳全球主要產糖國之一印度,為咗繼續穩定本土價格,計劃實施出口上限,糖價自3月以來,每次落到每磅18.5美仙水平都有反彈,糖價自低位回升動力有幾大?

Z.Com Bullion亞太區業務總監杜浩霆估計,糖價短期會有支持,價格亦應該企得穩,不過,糖價上星期三開始回軟,主要受全球能源價格下跌趨勢影響,糖呢幾年用來製造乙醇,能源價格向下,乙醇都跟住跌,導致糖價偏軟。Perry又話,如果油價上返每桶100美元,糖價應該企得穩17.8美仙。
Blogger 提供.