Header Ads

Header ADS

加息速度超預期,債市樓市釀危機| KC 羅家聰 | Z.com Forex

 
 
急促加息,引致美金轉強、股市匯市大幅調整。問題在於債市樓市,依然高企,似乎潛藏🔺一波危機🔻息口上升加重企業負擔,容易引發債務違約,當信貸市場出問題,樓市自然受影響。尤其是,面前加息次數,顯然仲有好多次。 
 
美國嘅加息速度,會否引發新一輪債、樓危機?羅家聰同你講經濟,講邏輯,分析美金、債市、樓市走向 
 
講者言論不代表本公司立場。講者所表達的預測及意見只作為一般的市場評論, 並不構成投資意見。 
Blogger 提供.