Header Ads

Header ADS

外匯研究室

本周可試沽歐元 目標價1.135(轉載自Z.com Forex) 

關焯照 棠哥 Marvin 

教你用孳息曲線預示經濟 教授睇淡歐元區第3季GDP,認為歐洲無條件加息,今星期俾出歐元/美元做淡目標價1.135。 

債券市場極其龐大,當中孳息曲線更反映經濟環境好壞。孳息曲線點睇,用幾多年做比較先有啟示性?咩係孳息曲線倒掛?今期經濟課,一次過搞清楚。 

本集內容: 

◆匯市焦點回顧 重要數據公佈時間 0:00 
◇美元大升至16個月高位 非美貨幣可撈? 03:18  
◆外匯走勢,逐隻貨幣分析: 歐元續弱 高位試沽 10:57
◇1.147沽歐元/美元操作示範,目標價1.135,止蝕放1.1535位 17:48 
◆ 孳息曲線的預示能力 21:50 
Blogger 提供.